KA HAKA PIRI MAI KOE MO UMAŊA I TE AŊA

He roŋo nei māꞌau mo haka piri mai ki te programa «TRANSFERENCIA EDUCACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAPA NUI» o te pūꞌoko haka tere o Valparaíso te hāꞌūꞌū i te aŋa nei. Meꞌe rahi nō te tumu e ꞌoka atu ena e mātou mo haka rahi te tumu ꞌi Rapa Nui.


Te aŋa nui-nui nei e aŋa ena e mātou a rote umaŋa mo haka aŋi-aŋi ki te taŋata o te kāiŋa  he meꞌe riva-riva mau ꞌā mo te taꞌatoꞌa he ꞌoka he haka rahi i te tumu mo haka rehe ꞌiti i te ꞌati o te cambio climático, e haka rake-rake mai ena i te henua taꞌatoꞌa ꞌe i te motu ꞌiti-ꞌiti nei.

ꞌI ruŋa i te tātou rima te aŋa nei he hāpaꞌo i te tātou kona noho, mo riva-riva te tātou ora iŋa, ꞌe ¿pē hē ka ravaꞌa ena? Hai raveꞌa ena he piri tahi tātou mo hāꞌūꞌū i te aŋa he ꞌoka i te tumu.
Mo piri tahi o tātou mo umaŋa i te aŋa nei he ꞌoka tahi a Rapa Nui hai tumu, he rave’a riva-riva mo hāpaꞌo i te natura o te tātou kona noho ꞌe he meꞌe riva-riva tako’a mo te taŋata o te kāiŋa nei.

He tumu he raveꞌa hopeꞌa o te riva-riva mo haka rehe ꞌiti i te ꞌati nei he cambio climático ꞌi Rapa Nui, ꞌo te ai mo rahi o te  tumu meꞌe rahi nō te manu ora ka ꞌai ena ꞌe pe ira ꞌā  hai tumu nō e riva ena mo hāpaꞌo i te ꞌoꞌone  ꞌe i te vai e topa era ꞌi raro i te ꞌoꞌone.

Mo haŋa koe mo hāꞌūꞌū i te aŋa he ꞌoka tumu, te meꞌe nō a au mo ai he haŋa mo aŋa. E ai rō ꞌana te taŋata hāꞌūꞌū i te aŋa nei mo rāua e hāpī atu.
 
Mo haŋa koe mo hāꞌūꞌū i te aŋa he ꞌoka tumu, te meꞌe nō ka no-noꞌi atu era he haŋa mo aŋa i te aŋa nei. e ai rō ꞌana te mātou taŋata mo hāpī atu ꞌe mo hāꞌūꞌū atu i te aŋa nei.

¿He aha koe ana hāꞌūꞌū i te aŋa he ꞌoka i te tumu?

1. He hāpī atu i te aŋa: he aŋi-aŋi koe i te hauhaꞌa riva e ravaꞌa ena mo ꞌoka i te tumu mo haka ꞌuhu i te ꞌati o te cambio climático. Mo te taŋata aŋa o te aŋa nei o roto i te nuna’a “A muꞌa te ꞌOka” he hāpī atu i te ꞌoka haŋa o te tumu mo tupu ꞌe mo nui-nui riva-riva o te tumu.

2. He riva-riva te kona noho o tātou: te tumu e ꞌoka ena he raveꞌa riva-riva e tahi mo haka rehe ꞌiti i te ꞌati nei o te cambio climático, i te meꞌe era he hāpao i te tātou henua.

3. He ꞌai ko koe ꞌe he natura: ka oho era koe ki kampō he ŋaroꞌa te ha-hau o te tokerau, ꞌe he koa takoꞌa taꞌa meꞌe ka ŋaroꞌa ena.

4. He umaŋa a tātou te taŋata o te kāiŋa: Mo piri mo aŋa tātou taꞌatoꞌa he hio-hio ꞌi roto i a tātou te haŋa mo hāpaꞌo i te tātou kāiŋa ꞌiti-ꞌiti nei.


He haꞌamata haka ꞌou he ꞌoka i te tumu i te matahiti 2024

A roto i te vaha nei ka haka ꞌite atu ena te mahana ka haꞌamata haka ꞌou ena te ꞌoka i te tumu ꞌe a roto i te redes sociales takoꞌa. Te aŋa nei he ꞌoka tumu e riva nō mo aŋa e te taꞌatoꞌa, mai te paꞌari ki te ŋā poki. ‘E e riva takoꞌa nō mo maꞌu koe i taꞌa turita mo hāꞌūꞌū mai i te aŋa nehe-nehe nei.
Scroll al inicio