E ve-veri tātou, ꞌi te hora mo aŋa

Ko rahi ꞌā te matahiti o te ꞌite te cambio climꞌatico ko topa ꞌā ꞌi Rapa Nui tako’a, ꞌo ira e ko riva mo haka rē  mo oho nō pe nei, ꞌe mo taꞌe aŋa e tahi meꞌe mo haka rehe.


I te meꞌe era te motu nei he motu ꞌiti-ꞌiti, ꞌina he rua henua hahine ki a ia ꞌe
o te  rake-rake o te meꞌe era he ecosistema, e ko roa a Rapa Nui mo ꞌata ꞌꞌati i te ꞌꞌati nei he cambio climꞌatico. No atu ꞌi te tētahi motu o te porinetīa  ko oꞌo era te ꞌꞌati nei ꞌe ko ꞌite ꞌā ananake he aha te meꞌe mo aŋa mo haka noho, a Rapa Nui i vē-veri iho ai e 5 matahiti a tuꞌa i ŋaro i paka-paka era te vai (he humedal e ki ena i te re’o hiva ) o roto o Rano Raraku. ꞌe te vai o Rano Kau ꞌe o Rano Aroi nā e paka-paka e oho ena.

ꞌI roto i te 10 matahꞌati hopeꞌa nei ꞌina he hoa rahi te ꞌua i Rapa Nui, ꞌe te ꞌꞌati nei he cambio climático ko ata nui-nui ko oho ꞌā e ko takeꞌa ꞌā e tātou i te taꞌatoꞌa nō kona,ꞌina paꞌi he tano te vai mo pipi i te ha’apu o  ꞌuta ‘e pe ira ꞌā mo te puaꞌa ꞌe mo te hoi.

Te meꞌe mo uꞌi mo hāpaꞌo he meꞌe o te natura, i te ŋā meꞌe era paꞌi e riva ena mo ora o te taŋata o te motu ꞌiti-ꞌiti nei. Te ꞌoꞌone ko paka-paka ꞌā, te vai ko kore ko oho ꞌā  ko ‘ata hau ꞌā te pūai o te tokerau, te ŋā ꞌꞌati taꞌatoꞌa nei ko topa ꞌā  i te ꞌꞌati nei he cambio climático.

Te natura ꞌe te rauhuru manu tere henua o Rapa Nui, pe ira ꞌā te puaꞌa e te hoi nā e ꞌꞌati ena i te rava tutu i te ahi.  Te mau  taꞌatoꞌa o roto o te vaikava ko ꞌꞌati tako’a ꞌā i te meꞌe era meꞌe toꞌo no te meꞌe o roto.  ‘ e te ŋā ꞌꞌati nei ko ata hau ꞌa hai ꞌati nei he cambio climático.

ꞌO ira e taꞌe riva-riva ena te kai e oka ena ‘e  e ta’e rava’a rahi ena i te ika e hi ena.

ꞌO ira i te hora nei ꞌā ana makenu ana hāpī pē hē ana haka rehe te cambio climático i Rapa Nui, pa he meꞌe i aŋa e tētahi motu o te porinetīa. Mo aŋa i nei meꞌe e haka tī-tika te tātou meꞌe natura, he ꞌoꞌone, he kona vai maŋaro, he vaikava e tetehi atu, mo riva mo haka rehe mo oho te ꞌꞌati taꞌatoꞌa e maꞌu mai ena e te cambio climático.

Mai te hora mau nei ꞌā  ana kimi i te raveꞌa mo hāꞌūꞌū mo aŋi-aŋi he aha te meꞌe mo aŋa ꞌi te hora nei ꞌe pe muꞌa ka oho ena, i te ꞌati nei he cambio climático.
Te programa nei he hāꞌūꞌū e tahi mo uꞌi ko meꞌe hē te meꞌe raꞌe mo aŋa, mo riva-riva te tātou motu nei, ꞌe mo piri tahi pahe nūnaꞌa mo aŋa i rā aŋa.

Te meꞌe e tute ena te programa nei he “Transferencia Educación y Reforestación para el Cambio Climático en Rapa Nui” Mo haŋa o te taŋata o te kāiŋa mo hāꞌūꞌū i te aŋa. Hai hāpī riva-riva o ruŋa i te cambio climático, hai huri i te manaꞌu mo haka tī-tika I te aŋa, HAI hai hāpī e haka tano no te haꞌapu ana ꞌoka e pē ira ꞌā te ika e hī ena.
Hai hāpaꞌo i te vai, hai haka rehe ꞌiti i te puaꞌa, i te hoi, i te paiheŋa, pe ira ka hāꞌūꞌū era mo haka mahani te oho ki te ꞌati nei he cambio climático.

Scroll al inicio