He aŋa āpī mo aŋi-aŋi riva-riva HE TE MEꞌE MO AŊA i te ꞌati nei he Cambio Climático ꞌi Rapa Nui

Te cambio climático he ꞌati nui-nui  i topa ai i ruŋa i te ao taꞌatoꞌa, e te kona e ata hau ena tōꞌona pūai, he motu taꞌatoꞌa ꞌe ko te motu nei ko Rapa Nui, te motu e ata ꞌati nei, i te meꞌe era hoko tahi nō a ia i vaeŋa tini o te moana.


He meꞌe tano mo aŋa

He meꞌe hopeꞌa o te  nui-nui he ꞌite he aha te meꞌe mo aŋa, mo riva mo haka rehe ꞌiti i te ꞌati nei ꞌi ruŋa i te tātou motu nei. ꞌI roto i te meꞌe mo aŋa ko te meꞌe era he haka rehe, he haka kore i te ŋā meꞌe taꞌatoꞌa e ꞌata haka rake-rake ena i te henua, pē ira ꞌā, e haka tuꞌu i te kona riva-riva mo hāꞌūꞌū i te aŋa nei, ꞌe he hāpaꞌo i te natura.
E te meꞌe ata nui-nui mo aŋa he hāpī ki te taŋata o te kāiŋa o ruŋa i nei ꞌati mo ꞌite he aha te meꞌe mo aŋa mo topa o te ati, he resiliencia, e kī ena hai reꞌo hiva.

He ꞌoka he haka rahi i te tumu ꞌe he hāpī ki te taŋata

Te tumu o te aŋa nei he “Transferencia Educación y Reforestación para el Cambio Climático en Rapa Nui” i toꞌo ai mai te meꞌe ko aŋa raꞌe era ꞌā i tētahi kona, hai ꞌoka rahi no atu tumu ꞌi te ŋā kona era ko rake-rake ꞌā i te cambio climático. E takoꞌa e hāpī e haka aŋi-aŋi ki te taŋata o te kāiŋa he aha te meꞌe mo aŋa mo haka rehe ꞌiti i te ati nei e pe ira ꞌā o ruŋa i te tētahi atu meꞌe mo aŋa.

He haka aŋi-aŋi i te aŋa ka aŋa era ki te taŋata hāpaꞌo puaꞌa e noho ena ꞌi uta ꞌe ki te taŋata keu-keu henua
Ko haꞌaꞌau era ꞌā amātou te pūꞌoko haka tere o Valparaíso,  mo hāꞌūꞌū i te aŋa nei (hai tara e hai tetahi atu meꞌe) mo maꞌu ꞌa muꞌa. ‘E  i tātou ko uꞌi ꞌā pē hē te taŋata o te motu nei ko Rapa Nui, ananake ko te taŋata o te kāiŋa o Tire i piri ai pahe nūnaꞌa nō e tahi mo aŋa mo haka rehe te ꞌati nei he cambio climático, hai haka rehe ꞌiti te rake-rake te oho o te ꞌoꞌone, hai hāpaꞌo i te natura o te kāiŋa ꞌe pe ira ꞌā hai hāpaꞌo i te taŋata o te tātouhenua.”

R. Mundaca, he suerekao o Valparaíso

He ꞌati e ai ena ꞌi Rapa Nui nō

I te meꞌe era ꞌi vaeŋa tini o te moana a Rapa Nui e noho neim ꞌe ꞌina e tahi henua hahine ki a ia,  meꞌe rahi nō te ꞌati  e topa ena ꞌi ruŋa, pa he ꞌati era he rake-rake he oho te ecosistema, he taꞌe ꞌite ꞌe he taꞌe aŋa riva-riva i te aŋa ena he haꞌaputu i te ꞌoꞌone, ꞌe pē ira ꞌā he taꞌe hāpaꞌo riva-riva i te ŋā kona e ai ena i te vai mo unu. Te ŋā ꞌati taꞌatoꞌa nei  ko ꞌata hau, ko ꞌata  nui-nui ko oho ꞌā i te cambio climático, i te rahi o te taŋata e noho atu ena, ꞌe i te taꞌe ꞌite mo uꞌi e hia turita ana haꞌatiꞌa mo tuꞌu mai ki Rapa Nui.

Te ati nei he vai kore

I te ꞌua e hoa ena i te matahiti e riva ena mo kī ko avaꞌe hē te avaꞌe paka-paka ꞌe ko avaꞌe hē te avaꞌe  e ꞌua rahi ena. ꞌe no atu te taꞌe hoa rahi o te ꞌua,  ko te haka pau oho iŋa ꞌā te vai, ꞌina he noho, e a ruŋa ki te 10 matahiti o te taꞌe hoa rahi o te ꞌua ꞌo ira he meꞌe haka kuꞌi-kuꞌi mau ꞌā te meꞌe nei  ‘i te meꞌe era kai ꞌite tātou ana ai e ravaꞌa vai rō a Rapa Nui pe muꞌa ka oho ena ꞌe ana ai e riva rō mo unu e te taŋata.

TE CONAF ‘e te Dpto. o te Medio Ambiente o te I. Municipalidad ko piri ‘ā ararua mo aŋa i te aŋa nei.

Te aŋa nei mo ora o te taꞌatoꞌa

ꞌI te ŋā matahiti hopeꞌa nei, ko haka tuꞌu rahi ꞌā te hare i Rapa Nui, pē ira ꞌā ko hore ꞌā te rauhuru tumu mo ꞌoka o te haꞌapu, ꞌo ira te ꞌoꞌone i rake-rake i oho ai. Te aŋa mo aŋa mo haka noho i rā meꞌe he vae i te tumu ri-riva e tano mo ꞌoka mo riva-riva haka ‘ou te ‘oꞌone ‘e mo taꞌe rake-rake hakaꞌou ‘e mo hāpaꞌo i te kona era o raro o te henua e haꞌaputu ena i te  vai maŋaro mo unu.

He meꞌe mo aŋa ꞌi ꞌaŋarīnā

A Rapa Nui, he henua ꞌiti-ꞌiti, ꞌo ira mo hetu te tokerau pūai,  ꞌo mo eke e te taiē, o  mo makenu-kenu te henua, he meꞌe rake-rake nō te meꞌe ka topa era. a rapa nui e ‘ati takoꞌa ro ‘ana i te meꞌe era, ko rahi ‘a te taŋata e noho atu ena ꞌi ruŋa. he ‘ati nui-nui te meꞌe nei ‘i te meꞌe era e pue no mo haka rake-rake i  te hauhaꞌa o te  henua nei , i te hauhaꞌa tupuna, i te noho haña o te tañata ‘e  e pue no mo mate o te taŋata.
o irai te hora mo uꞌi  i te raveꞌa mo haꞌuꞌu i te ‘ati nei ‘e hai aña nei he “programa ‘api “ he raveꞌa riva-riva e tahi mo aña i te meꞌe nei.

Mo riva-riva te aŋa nei e tuhi, e tapaꞌo te ŋā kona era ko ata rake-rake ꞌā te ꞌoꞌone ‘e pē ira ꞌā i te ŋā kona ꞌopata era mo ꞌoka i te tumu ꞌI rā ŋā kona.

He umaŋa he haka tika i te aŋa

Ananake ko te taŋata o te kāiŋa e tētati atu nuꞌu  a mātou e aŋa nei mo haka rehe ꞌiti i te ꞌati nei he cambio climático ꞌi Rapa Nui. ꞌe ha roto i te vaha era  he ꞌoka i te  tumu, he hāpaꞌo i te ꞌoꞌone o ꞌata rake-rake rō, hai  haka ꞌite ki te taꞌatoꞌa ꞌe hai hāpī takoꞌa o ruŋa e hāꞌūꞌū ena i te ꞌati nei. he aŋa nui-nui te aŋa e aŋa atu ena mo hāpaꞌo i te tātou kona noho ꞌe mo ai o te raveꞌa riva pe muꞌa ka oho ena.
Scroll al inicio