He hāpī: he raveꞌa nui-nui mo haka makenu I te aŋa ꞌi Rapa Nui

Te ꞌata aŋi-aŋi te oho te taŋata o te kāiŋa o ruŋa i te cambio climático, mo ꞌite he aha te meꞌe mo aŋa mo haka rehe ꞌiti i te ꞌati nei, he meꞌe nui-nui mau ꞌā. Te taŋata e tatake ena i te tecnología te raveꞌa mo haka kore i te ꞌati nui-nui nei, ꞌe te parautiꞌa, mo tātou te taŋata e piri, e umaŋa i te aŋa nei ꞌe te aŋa nei, aŋa nui-nui mo aŋa.


Hai hāpī ki te taŋata ka riva-riva ena te aŋa

A te vaha ena he hāpī ki te taŋata o te kāiŋa ka riva ena ananake mo ꞌite mo haka ꞌuhu ꞌe pe ira ka ꞌite ena he aha te meꞌe mo aŋa mo topa o te ꞌati ꞌi Rapa Nui, i te ꞌati nei he cambio climático.

Mo aŋi-aŋi riva-riva ko ꞌati hē te ꞌati e hetu ena ki Rapa Nui hai ꞌati nei he cambio climático, he aha te meꞌe mo aŋa mo hāpaꞌo i te motu nei ꞌe mo vē-veri mo aŋa i te aŋa nei.

Hai hāpī nō ki te taŋata ka aŋi-aŋi ena ꞌī te hora mo makenu mo hāꞌūꞌū. Ko te ŋā meꞌe nei te tumu o te programa «Transferencia Educación y Reforestación para el Cambio Climático en Rapa Nui».

Plantar es en sí mismo es una actividad educativa, pero no solo para jóvenes sino especialmente para adultos.
Te taŋata e oho mai ena e hāꞌūꞌū ena i te aŋa he ꞌoka i te tumu he raveꞌa nui-nui e tahi mo hāpī ki tētahi

He aŋi-ani riva-riva ꞌe he umaŋa i te aŋa

Te taŋata oho era ki te piri nui-nui “La Convención Marco de las Naciones Unidas” i kī rō te meꞌe raꞌe ꞌe nui-nui mo aŋa he hāpī ki te taŋata. E hāpī o ruŋa i te cambio climático ki te ŋā poki i te hare hāpī mo ꞌite he aha te rāua meꞌe mo aŋa.

Te hāpī ki te rua taꞌe nō mo haka aŋi-aŋi o ruŋa i te meꞌe e tahi, pē ira ꞌā he riva mo hāꞌūꞌū ki a rāua mo ꞌite riva-riva he aha te rāua meꞌe mo aŋa  mo taꞌe riꞌa-riꞌa ki te ꞌati nei he cambio climático.

Te meꞌe haŋa mo ravaꞌa mai, mo umaŋa tahi te mahiŋo o te kāiŋa

He meꞌe mo aŋa e te nūnaꞌa o te kāiŋa

Taꞌe nō ki te ŋā poki o te hare hāpī ana hāpī o ruŋa i te meꞌe mo aŋa. Te taŋata hī ika, te taŋata keu-keu henua ꞌe tētahi nūnaꞌa o te kāiŋa takoꞌa, e hāpī e aŋi-aŋi o ruŋa i te ŋā meꞌe taꞌatoꞌa nei mo hāꞌūꞌū mo haka ꞌuhu i te ꞌati nei.

E ꞌite mo aŋa i te meꞌe riva-riva mo te henua, ꞌe e haka kore te aŋa i te ŋā meꞌe era e raveꞌīno ena i te tātou kāiŋa nei, te auraꞌa e haka ꞌiti te puaꞌa ꞌe i te hoi e kau ena i kampō. ꞌE e haka kore te aŋa ena he tutu tahaŋa i te māuku.

He umaŋa o te taŋata ꞌe he haka ꞌite i te parautiꞌa ki te taŋata

Te hāꞌūꞌū o te taŋata taꞌatoꞌa o te kāiŋa he raveꞌa pūai mau ꞌā mo te aŋa nui-nui nei. Ka hāpī, ka ꞌite era o ruŋa i nei ꞌati he pohe te taŋata mo umaŋa, mo hāꞌūꞌū i te aŋa.

Ko te meꞌe nei te meꞌe e tute ena mo ravaꞌa e te programa nei, e piri ena ananake mo haka ꞌite ki te taŋata ‘e mo aŋi-aŋi i te rāua manaꞌu mo hāꞌūꞌū i te aŋa, mo hāpaꞌo a Rapa Nui mai te ꞌati nei he cambio climático.

Ki te taŋata keu-keu henua e noho ena ꞌi uta e hāpī takoꞌa rō ꞌana ki a rāua o ruŋa i te huru tano mo ꞌoka i te kai.

He hāpī ki te taꞌatoꞌa ꞌe he haka ꞌite ki te taꞌatoꞌa he meꞌe riva-riva mau ꞌā mo aŋa

Te haka ꞌite ki te taꞌatoꞌa pē hē e aŋa e oho mai ena i te aŋa nui-nui nei ha roto i te  teata  ꞌe a roto i te  redes sociales, he meꞌe nui.nui mau ꞌā mo aŋa.

Mo haka ꞌite e te pūꞌoko haka tere e pe ira ꞌā e te taŋata o te kāiŋa i te rāua manaꞌu, i te rāua meꞌe haŋa mo aŋa mo hāpa’o a Rapa nui, he tī-tika te aŋa nei.

Mo hāpī ki te tanata o te kāiŋa o ruŋa i te ꞌati nei ꞌe mo haŋa o rāua mo puꞌa mai i te rima, te aŋa nei ka riva-riva ena. Te meꞌe haŋa mo ravaꞌa mai, mo umaŋa tahi te mahiŋo o te kāiŋa.

E ai rō ꞌā te taŋata mo hāꞌūꞌū i te aŋa mo hāpī ki te taŋata haŋa mo puꞌa mai i te rima i te aŋa nei he ꞌoka tumu.
Scroll al inicio