He hāpaꞌo i te ꞌoꞌone o paka-paka o oho ro he raveꞌa mo haka rehe ꞌiti i te ꞌati o te cambio climatico ꞌi Rapa Nui

ꞌAti riꞌa-riꞌa te ꞌati e hetu ena ki Rapa Nui i te meꞌe nei he cambio climático. E tahi o rā ŋā ꞌati he paka-paka ꞌe he rake-rake he oho I te ꞌoꞌone, ꞌe pe te ata rake-rake nō ka oho ena ꞌi te me era te ꞌoꞌone o Rapa Nui e ko roa he rake-rake .ꞌe te ꞌati nei e hetu takoꞌa rō ꞌā  ki te tāou taoꞌa tupuna ꞌe ki te natura e ai ena ꞌi ruŋa i te motu nō nei.


Te aŋa nui-nui nei he haka rehe te paka-paka o te ꞌoꞌone ꞌi Rapa Nui.

He meꞌe nui-nui mau ꞌā te aŋa he haka rehe he oho i te paka-paka o te ꞌoꞌone mo taꞌe ꞌata rake-rake i te ꞌati nei he cambio climático. Te 97,5% o te ꞌoꞌone e rake-rake e oho ena hai meꞌe i aŋa e te taŋata, pahe aŋa ena he hāpaꞌo mamoe, puaꞌa ꞌe he hoi, he 2,5 % no o te ꞌoꞌone, ꞌo te tokerau, o te raꞌā e o tētahi atu meꞌe e ai ena ꞌi te natura, te haka rake-rake. ꞌE a ruŋa ki te 50% o te ꞌoꞌone o te tātou motu nei nā e rake-rake e oho mai ena pa he ŋā kona e hahine ena ki te rano nei ꞌe ki te ꞌopata.

Te ꞌati o te ꞌoꞌone paka-paka ꞌi Rapa Nui.

Kona nui-nui mau ꞌā te kona o Rapa Nui ko paka-paka ꞌe ko rake-rake ꞌe ko te kona era ko Poike te kona e ata rake-rake mai ena ena; 57% paꞌi o te henua o rā kona ko paka-paka riva-riva ꞌā. Hai ŋā meꞌe era he ahi tutu, he puaꞌa, he hoi ꞌe he cambio climático e ata haka rake-rake, ena te ꞌoꞌone o Rapa Nui. ꞌE taꞌe nō he ꞌoꞌone te meꞌe e ꞌati ena , ko ati takoꞌa ꞌana te kai e ꞌoka ena  ꞌe pē ira ꞌā te tātou mau tupuna.

E ai rō ꞌana te ava e 4 metera o te raro nui o te pū, te ꞌati nei he haka aŋi-aŋi mai pē hē e kore hōroue oho ena te ꞌoꞌone o te motu nei.

INFORME DE MISION ONF, LEFEUVRE J-C., TETUANUI W., BUTAUD J-F.

AGENDA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE RAPA NUI, BID

Mo taꞌe aŋa tātou e tahi meꞌe ꞌi te hora nei, meꞌe rahi nō te kona o te tātou motu nei, ka ꞌati ena pe  poike ꞌā, ra kona pa’i ko paka-paka ꞌā, ko pakahia ꞌā te ꞌoꞌone ‘e ko riva mo ꞌoka e tahi meꞌe ꞌi ruŋa.

He meꞌe e ꞌata haka rake-rake ena i te ꞌoꞌone.

I te kore o te mauku o te rava kai e te puaꞌa ꞌe e te hoi, i te rava tutu te taŋata i te ahi ꞌe ‘i te ꞌati nei he cambio climático, e rake-rake e oho ena te henua. te rahi o te ava o ruŋa i te kāiŋa nei e ai ena i te taꞌe puru i te puaꞌa e i te hoi ꞌi te kona tano mo puru. pe ira ꞌā te mahana e hoa rahi ena te ꞌua, he marere  ‘e he haro he oho i te ꞌoꞌone riva-riva ki rote vaikava.
 
He aŋa mo aŋa mo hāꞌūꞌū mo haka rehe ꞌiti te rake-rake te oho o te ꞌoꞌone
 
ꞌI ꞌaŋarīnā ꞌā ana haꞌamata ana aŋa i te meꞌe mo haka rehe te paka-paka te oho o te ꞌoꞌone. Te ꞌoka i te tumu i te ŋā kona e ꞌata rake-rake ena ꞌe te aŋi-aŋi o ruŋa i te huru mo hāpaꞌo e mo taꞌe haka pau tahaŋa i te vai,  he raveꞌa e tahi mo ravaꞌa i te meꞌe nei. Te haka ꞌite takoꞌa a roto i te hāpī ki te taŋata o te kaiŋa o ruŋa i nei meꞌe, he meꞌe nui-nui mau ꞌā mo maꞌu i te aŋa nei a muꞌa.

He aŋa mo haka ꞌite ki te taŋata he taŋata he aha te meꞌe mo aŋa i te ꞌati nei

Te haka ꞌiti te oho i te rake-rake o te ꞌoꞌone he meꞌe nui-nui o te aŋa taꞌatoꞌa ka aŋa ena mo te ꞌati nei he cambio climático ꞌi rapa nui. te rauhuru aŋa ka aŋa ena hai ŋā meꞌe āpī e rara ena e te taŋata, ꞌe hai taŋata o te kāiŋa haŋa mo hāꞌūꞌū i te ꞌati nei,  taꞌe nō he hāpaꞌo i te tātou meꞌe o te natura ꞌe te tātou taoꞌa tupuna te me’e ka ravaꞌa ena, he riva tako’a mo haka hio-hio ꞌi roto i te taŋata te haŋa mo haka ꞌuhu i te ꞌati ka topa ena  hai ꞌati nei he cambio climático. Mo aŋa pē ira he hāpaꞌo i te tātou motu mai te ꞌati nui-nui nei he cambio climático. 

I ai rō te nuꞌu i aŋa rō i te aŋa mo haka rehe ꞌiti te paka-paka te oho o te ꞌoꞌone hai aŋa i te ava mo haka rehe iti i te vai e hiho era e hoa era te ꞌua, te me’e nō, e aŋa i te meꞌe ata nui-nui, pa he meꞌe e haka ꞌite atu ena e te programa nei.

E AI RŌ ꞌANA E RUA RAVEꞌA  MO HAKA TIKA I TE AŊA NEI HE HAKA REHE ꞌITI TE PAKA-PAKA TE OHO O TE ꞌOꞌONE O RAPA NUI

Rahi no te aŋa mo aŋa ꞌi Poike ꞌi te ŋā kona e ai era te ava e haꞌaki ena te programa nei, ꞌo ira nuꞌu rahi te nuꞌu ka riva ena mo hāꞌūꞌū i te aŋa nei. pe ira ‘a ki te ŋā nuꞌu  ko aŋa ko oho mai ꞌā ananake ko te INDAP, ko te PDTI ꞌe ko te CONAF  te nuꞌu ka hāꞌūꞌū ena  mo haka riva-riva i te ꞌoꞌone o te rāua henua o uta.
Scroll al inicio